Nickypent.nl, gevestigd aan, Trambaanweg 6 7971 RS Havelte, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Inhoud

Contactgegevens.

Persoonsgegevens die ik verwerk.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk.

We bewaren jouw gegevens zo kort mogelijk.

Wij delen nooit zomaar jouw gegevens met anderen.

Wij gebruiken technische, functionele en analytische cookies.

Je mag jouw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Wij beveiligen jouw persoonsgegevens.

 

Contactgegevens

Nickypent.nl

Trambaanweg 6

7971 RS Havelte

Nicky Corts is de Functionaris Gegevensbescherming van Nickypent.nl. Zij is te bereiken via het contactformulier.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Nickypent.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Ik verwerk geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via het contactformulier, dan verwijder ik deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Nickypent.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Om jou te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om jou te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • nl verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor onze belastingaangifte.

Nickypent.nl gebruikt geen persoonsgegevens bij geautomatiseerde besluitvormingen.

Nickypent.nl bewaart jouw gegevens zo kort mogelijk

Nickypent.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dat is tot het moment dat je mijn software niet meer gebruikt. Nickypent.nl kan dat niet zien. Dat betekent dat je gegevens verwijderd worden als jij aangeeft dat je ze verwijderd wilt hebben (zie hieronder), of tot het moment dat Nickypent.nl de software die je hebt afgenomen niet meer ondersteunt.

 

Nickypent.nl deelt nooit zomaar jouw gegevens met anderen

Nickypent.nl verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Nickypent.nl gebruikt technische, functionele en analytische cookies

Nickypent.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Je mag jouw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Nickypent.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens versturen via het contactformulier. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen wij je vervolgens vragen een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek te mailen.

Let op! Maak in dat geval in deze kopie de volgende gegevens zwart:

 • Je pasfoto
 • MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort)
 • Het paspoortnummer
 • Je burgerservicenummer (BSN)

Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Nickypent.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan hier.

 

Nickypent.nl beveiligd jouw persoonsgegevens

Nickypent.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier.